CURSURILE DE INSTRUMENT/CANTO

Admiterea la cursurile de instrument

Admiterea la cursurile de instrument se face ținând cont în primul rând de opțiunea copilului si a părintelui, dar și de calitățile și posibilitățile reale pe care viitorul cursant le are. Limitările pot fi de natură fizică (chitara de exemplu nu se recomandă a fi studiată înaintea vârstei de 6 ani datorită solicitărilor la care este supus cursantul), psihică (nu are răbdare, nu se concentrează, etc.) sau care țin de talent.

Durata cursurilor

O ședință are durata de 50 de minute. Această durată se poate reduce în cazul în care cursantul își pierde puterea de concentrare sau răbdarea (situație întâlnită deseori la cursanții cu vârste între 4-7 ani). Cursurile se desfășoară pe o perioadă nedeterminată, dar nu mai mică de un abonament.

Prezența la cursuri

Cursurile sunt programate într-o anumită zi și un anumit interval orar stabilite în prealabil. Acest loc este rezervat elevului în cadrul cursului individual. Ședințele de curs se desfășoară conform orarului stabilit.

Întârzierea la curs din vina cursantului nu se recuperează.
Ședințele neefectuate din motive ce țin de cursant nu se recuperează și se tarifează ca prezențe. Excepție fac cazurile speciale (medicale) cu dovadă de la medic.
Dacă din anumite motive cursantul nu poate participa la o anumită ședință de curs, acest lucru trebuie anunțat telefonic cu cel puțin 5 ore înaintea ședinței programate, urmând a se stabili cu profesorul, o zi pentru recuperarea ședinței în funcție de disponibilitatea profesorului. Ședința se recuperează OBLIGATORIU în maxim 2 săptămâni de la data inițială. Ședința se poate recupera atât online cât și la sediu în funcție de disponibilitatea profesorului. Numărul de ședințe care se poate reprograma este de 1 (una) la două abonamente consecutive.
Doar achitarea unui abonament lunar pe 30 de zile garantează păstrarea aceluiași interval orar.

Ședința anulată din vina profesorului se va reprograma.

Participarea la evenimente și desfășurarea acestora

Cursanții școlii Mozarteum care vor participa la diverse evenimente, vor fi selectați în funcție de criterii de performanță, nivel de pregătire, atitudine scenică, concentrare, disciplină, prezența la cursuri și orice alt criteriu impus de evenimentul pentru care au fost solicitați. Cei selectați trebuie să înțeleagă importanța și responsabilitatea pe care o poartă fiecare în reușita evenimentului respectiv; de aceea prezența la evenimentele anunțate este obligatorie pentru cei selectați.

Informațiile importante legate de evenimente și/sau activitățile membrilor cursanți vor fi afișate pe pagina de facebook a școlii și/sau email.

Plata cursurilor

Plata cursurilor se face sub formă de abonament, achiziționând module de curs de 4 sau 8 ședințe. Se poate achita în numerar, transfer bancar, link de plată prin Netopia. Cursurile se achită în prima ședință a abonamentului curent. În cazul în care luna în curs cuprinde mai multe ședințe se va achita diferența de plată pentru numărul total de ședințe din luna respectivă. Abonamentul este nominal și este valabil 30 de zile.

Retragerea de la cursuri

În cazul în care elevul dorește să se retragă de la cursuri trebuie să anunțe profesorul în scris cu minim 2 săptămâni înainte de finalizarea abonamentului. În caz contrar, elevul trebuie să achite taxa de 60 lei pentru retragerea de la cursuri.
Dacă elevul dorește să se retragă înainte de încetarea abonamentului curent, suma plătită nu se restituie dar ședințele rămase se pot transmite altei persoane și vor fi valabile în același interval orar în cadrul aceluiați abonament.

Alte precizări

Modificările de orar se discută și se fac numai cu profesorul. Orice problemă, nemulțumire sau sugestie se discută personal cu profesorul, fără a crea o atmosferă negativă și fără a induce o stare de disconfort psihic, care afectează atât starea profesorului cât și starea de spirit a copiilor. În timpul orelor de curs, însoțitorii trebuie să păstreze liniștea în sala de așteptare. Părinții au acces în sala de curs numai la pauză. În cazuri excepționale (în special atunci când elevii au vârsta cuprinsă între 4-6 ani), o singură persoană însoțitoare poate asista la un număr limitat de ședințe, numai cu acordul profesorului.

În timpul orelor, cu excepția urgențelor, profesorii nu trebuie deranjați din activitatea desfășurată. Orice informație sau modificare a orarului se va anunța telefonic de către profesor și/sau reprezentantul legal al elevului. Este de datoria cursantului sau al reprezentantului legal al acestuia să se informeze asupra datelor de contact (telefon, email) ale profesorului.

Sună
× Cum va putem ajuta?