1. Informații de contact:

Asociația Melodic Art
CUI 41779227
Sediu: Câmpia Libertății 33
Punct de lucru: str. Turturelelor 48
Telefon: 0744364553
Email: mozarteum.school@gmail.com
office@melodicart.ro

2. Termeni si condiții

www.melodicart.ro este denumirea comercială a Asociația Melodic Art, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Strada Câmpia Libertății 33, sector 3, București, CUI: 41779227,denumită în continuare “societatea” sau Prestator.
Beneficiar – persoana care optează pentru serviciile oferite de Asociația Melodic Art.
Navigarea pe platforma www.melodicart.ro reprezintă acordul dumneavoastră cu termenii și condițiile de mai jos.

3. Informații personale

Sunteți de acord ca furnizarea datelor personale de către dumneavoastră se face prin completarea formularului de înscriere. În lipsa completării acestui formular, Asociația Melodic Art nu stochează sau prelucrează datele dvs.

4. Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către societate pentru a vă contacta prin e-mail, poștă sau telefonic.
Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.
Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. Societatea se angajează în fata clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client/vizitator și societate.
Această platformă folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.
Societatea se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisă la adresa mozarteum.school@gmail.com, se obligă: să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
Societatea certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):
a. dreptul de a cere societății să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
b. dreptul de a cere societății să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
c. dreptul de a cere societății să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale.

5. Drepturi de autor

Întregul conținut al platformei www.melodicart.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – sunt proprietatea societății și a furnizorilor săi și sunt apărate de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul societății a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

6. Accesul la platformă

Societatea garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe această platformă și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral platforma, de a reproduce parțial sau integral platforma, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata platforma în orice alta maniera, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societății fără acordul scris prealabil al acesteia.

7. Descrierea serviciilor / produselor

Societatea furnizează lecții de muzică (pian, chitară, canto, teoria muzicii) și de limbi străine (engleză, franceză, rusă, japoneză) către Beneficiari. Preturile nu se negociază, ele fiind prestabilite. Cursurile se desfășoară online sau la sediul Societății.

8. Termeni și condiții pentru abonamente

Majoritatea elevilor noștri cumpără un abonament după prima lecție. Odată ce un elev a achiziționat un abonament, acest elev poate programa în mod regulat lecții cu profesorul său. Abonamentele sunt valabile 30 de zile de la data primei ședințe.
Durata lecției: 50, 60, 90 de minute.
Rambursarea și dreptul de retragere: Conform OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, art. 9, rambursarea sumei reprezentând lecția/lecțiile achitate și care nu vor mai fi efectuate, se va realiza în termen de 14 zile de la data la care elevul solicita aceasta, dacă solicitarea a fost făcută cu 7 zile înainte de data stabilită pentru efectuarea lecției/lecțiilor.

9. Politică de anulare

În cazul în care elevul este împiedicat să participe la o lecție, elevul trebuie să își anunțe profesorul cât mai curând posibil. Dacă elevul își anunță profesorul cu cel puțin 24 de ore în avans, este posibil să ca ședința să fie recuperată în funcție de disponibilitatea profesorului, pe perioada valabilității abonamentului. Dacă elevul anulează cu mai puțin de 24 de ore înainte de începerea lecției, lecția elevului nu va fi rambursată. Profesorii dedică timp pregătirii lecțiilor și, din motive legate de programul și condițiile de lucru, este rezonabil ca aceștia să își poată cunoaște programul de lucru cu cel puțin 24 de ore în avans. În cazul în care profesorul intră în concediu de maternitate, raportează o boală de lungă durată, demisionează sau alte motive asemănătoare, oferim elevului o rambursare a lecțiilor neutilizate sau posibilitatea de a face ședințele rămase cu un alt profesor. Excepție de la aceste reguli se poate face în caz de urgenta medicala.

10. Prețuri și tarife diferențiale

Toate plățile se efectuează în moneda LEI și includ TVA.
Preturile* pot fi găsite pe aceasta pagina.
Asociația Melodic Art oferă lecții de muzică cu durata de 50, 60 sau 90 de minute. Cursurile de instrument durează 50 de minute; cursurile de limbi străine durează 60 sau 90 de minute. Această durată se poate reduce în cazul în care cursantul își pierde puterea de concentrare sau răbdarea (situație întâlnită deseori la cursanții cu vârste între 4-7 ani). Cursurile se desfășoară pe o perioadă nedeterminată, dar nu mai mică de un modul.
Acestea pot fi achiziționate ca lecții singulare sau ca abonamente.
Prestatorul va furniza un numărul de lecții asociat abonamentului achitat conform listei de aici.
*La prețurile prezentate nu se aplică TVA, societatea fiind o firmă neplătitoare de TVA.

11. Informații generale despre plată

MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata lecțiilor se va efectua pe baza numărului total de lecții estimate ce urmează a fi prestate, estimare rezultata pe baza numărului de lecții săptămânale. In cazul in care, din culpa exclusiva a Prestatorului, numărul de lecții prestate in cursul unei perioade este mai mic decât numărul de lecții stabilite, lecțiile neefectuate si achitate se vor compensa cu lecții suplimentare in decursul următoarele 30 de zile calendaristice ulterioare lecției neefectuate.
Toate lecțiile singulare și abonamentele trebuie plătite în avans pentru a se asigura că profesorilor li se poate garanta întotdeauna un venit pentru serviciile oferite. Plata lecțiilor de muzică și limbi străine poate fi efectuata prin sistemul de plăți online securizat al melodicart.ro oferit de Netopia Payments, în numerar sau prin transfer privat către contul bancar al societății. Prin melodicart.ro puteți plăti cu Carduri debit / credit Visa și Mastercard, emise în România și alte țări UE – deținute de persoane fizice. Plata serviciilor se efectuează prin procesatorul de plăți, Netopia, oferit de Netopia Payments prin platforma mobilpay.ro.
Pentru informații suplimentare privind plata, ne puteți apela sau scrie. Lecțiile neplătite în termen de 24 de ore înainte de începerea programată a lecției vor fi anulate automat. Cu toate acestea, ele pot fi reprogramate de către profesor dacă Asociația Melodic Art este de acord.

Politica de livrare a serviciilor

Lecțiile se desfășoară atât online cât și la sediul Societății. Programarea se face in termen de maxim 24 de ore de cand serviciile au fost achitate, in măsura locurilor disponibile, în intervalele agreate de comun acord intre prestator si beneficiar.

Politica de retur

In cazul in care nu exista variante de programare in intervalele agreate de beneficiar, acest lucru se va aduce la cunoștința beneficiarului in forma scrisa pe adresa de email si plata va fi returnata in termen de 72 ore de la comunicarea scrisa.

12. DREPTURILE SI OBLIGATIILE GENERALE ALE PRESTATORULUI

Admiterea la cursurile de instrument/limbi străine se face ținând cont în primul rând de opțiunea copilului si al părintelui, dar și de calitățile și posibilitățile reale pe care viitorul cursant le are. Limitările pot fi de natură fizică (chitara de exemplu nu se recomandă a fi studiată înaintea vârstei de 6 ani datorită solicitărilor la care este supus cursantul), psihică (nu are răbdare, nu se concentrează, etc.) sau care țin de talent.
Prestatorul se obliga sa presteze serviciile pe care le oferă cu profesionalismul corespunzător pregătirii si experienței sale profesionale.
Prestatorul are dreptul absolut de a alege sau înlocui profesorul care va presta lecțiile muzica către Beneficiar, fara a aduce atingere numărului de lecții săptămânale stabilit inițial, cu un alt profesor cu competente similare.
Modificările de orar se discută și se fac numai cu profesorul. Orice problemă, nemulțumire sau sugestie se discută personal cu profesorul, fără a crea o atmosferă negativă și fără a induce o stare de disconfort psihic, care afectează atât starea profesorului cât și starea de spirit a copiilor. În timpul orelor de curs, însoțitorii trebuie să păstreze liniștea în sala de așteptare. Părinții au acces în sala de curs numai la pauză. În cazuri excepționale (în special atunci când elevii au vârsta cuprinsă între 4-6 ani), o singură persoană însoțitoare poate asista la un număr limitat de ședințe, numai cu acordul profesorului.
În timpul orelor, cu excepția urgențelor, profesorii nu trebuie deranjați din activitatea desfășurată. Orice informație sau modificare a orarului se va anunța telefonic de către profesor și/sau reprezentantul legal al elevului. Este de datoria cursantului sau al reprezentantului legal al acestuia să se informeze asupra datelor de contact (telefon, email) ale profesorului.
Prestatorul va stabili, pe baza consultării prealabile a Beneficiarului, programul săptămânal (zilele din săptămâna si orele) si va comunica Beneficiarului pana pe data de vineri a săptămânii anterioare.
Prestatorul are dreptul de a modifica ziua si ora de desfășurare a unei lecții doar pe baza notificării prealabile a Beneficiarului cel mai târziu in seara (pana in ora 20) zilei anterioare programării inițiale. Daca ziua si ora de desfășurare a unei lecții au fost modificate de Prestator fara respectarea prevederilor de mai sus, lecția va fi considerata neefectuata si atrage obligarea Prestatorului la o reprogramare a lecției cu informarea corespunzătoare a Beneficiarului cu cel puțin 3 zile înainte.
Informațiile privind locația, profesorul si programul vor fi alese de comun acord cu Beneficiarul.
În cazul in care, in mod excepțional, profesorul întârzie la o lecție de muzica, acesta va prelungi lecția cu intervalul de timp aferent întârzierii, in continuarea lecției curente sau a lecției următoare, in funcție de preferința Beneficiarului.

13. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul are dreptul de a beneficia de lecțiile de muzica sau limbi străine furnizate de Prestator.
Beneficiarul se obliga sa efectueze plata serviciilor prestate de către Prestator.
Beneficiarul se obliga sa se prezinte la lecții la data si ora stabilita.
În cazul in care Beneficiarul întârzie la o lecție, acesta are dreptul doar la timpul rămas din lecția programata si are obligația de a achita integral prețul lecției.
Modificarea datei si/sau orei unei lecții de muzica poate fi făcută de către Beneficiar doar pe baza unei solicitări adresate Prestatorului cu cel puțin 24 ore înainte si doar după obținerea acordului Prestatorului.
În cazul in care Beneficiarul nu se prezinta la lecția de muzica inițiala sau reprogramata de Prestator, precum in cazul in care nu a solicitat anterior reprogramarea acesteia conform prevederilor lecția se considera a fi prestata si Beneficiarul nu are dreptul la restituirea prețului lecției.
Ședințele neefectuate din motive ce țin de Beneficiar nu se recuperează și se tarifează ca prezențe. Excepție fac cazurile speciale (medicale).
Beneficiarul si/sau reprezentantul sau legal se obliga sa aibă o atitudine si un limbaj civilizat in raport cu profesorul de muzica si personalul Prestatorului, in caz contrar, Prestatorul rezervându-si dreptul de a suspenda si/sau denunța unilateral prezentul Contract, fara nici un fel de notificare prealabila si/sau alta formalitate procedurala.
Beneficiarul se obliga sa folosească instrumente muzicale si toate celelalte bunuri ale Prestatorului cu stricta respectare a cerințelor impuse de profesori, fiind responsabil pentru întreg prejudiciul cauzat Prestatorului din culpa sa prin deteriorarea acestora. Dreptul de a beneficia de lecții de muzica/limbi străine este un drept acordat in considerarea persoanei si, in consecința, Beneficiarul nu are dreptul de transfera dreptul la lecții, fara sa obțină in prealabil acordul scris al Prestatorului.
Beneficiarul cedează Prestatorului, cu titlu gratuit, irevocabil si pe durata nedeterminata, drepturile de proprietate intelectuala incorporate in materialele foto-video ce au ca obiect imaginea proprie sau a minorului pe care îl reprezintă legal, realizate de Prestator si/sau împuterniciții acestuia, doar pentru activitățile Prestatorului realizate in scopuri de promovare a serviciilor Prestatorului ce fac obiectul Contractului.
Reprezentantul legal al unui Beneficiar-minor răspunde in mod integral si absolut pentru paza si protecția juridica a minorului si pentru orice prejudiciu material si/sau patrimonial suferit de minorul-cursant atunci cand se afla in locația Prestatorului in intervalul de timp din afara lecțiilor de muzica prevăzut. Beneficiarul exonerează in mod expres si irevocabil Prestatorul de orice răspundere juridica in acest sens.
Neplata la termen de Beneficiar a unei obligații contractuale dă naștere la penalități de întârziere in favoarea Prestatorului in cuantum de 0,2% pe zi întârziere din valoarea lunara de plata.
Neplata la termen de către Beneficiar a prețului dă dreptul Prestatorului sa suspende prestarea serviciilor pana la data achitării integrale a debitului restant si a penalităților de întârziere.
În cazul in care Beneficiarul contactează un profesor sau orice colaborator/angajat al Prestatorului in scopul de a-i solicita lecții in particular si/sau colaborarea in scopul desfășurării de activități concurente Prestatorului, indiferent de natura si modalitatea de colaborare, Beneficiarul se obliga sa plătească Prestatorului daune-interese al cărui cuantum este predeterminat de parți la valoarea de 10.000 LEI, in termen de 30 de zile de la solicitarea Prestatorului.

14. Litigii

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestor servicii va fi rezolvat pe cale amiabilă.
În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.
Fiind de acord cu aceste Termene și Condiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

15. FORTA MAJORA

Orice eveniment neprevăzut si de neînlăturat, independent de voința Parților, intervenit după semnarea Contractului si care împiedica executarea acestuia, va fi considerata Forța Majora si va scuti de responsabilitate partea care o invoca pe durata existentei cazului de forța majora.
Forța Majora nu aduce atingere si nu prejudiciază drepturile parților ce au luat naștere valabil anterior apariției acesteia.
Daca părțile nu procedează la anunțarea apariției, respectiv, încetării cazului de forța majora in termen de 5 zile de la producerea/încetarea cazului de forța majora, partea care o invoca va răspunde de neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate fara nici un fel de exonerare sau limitare a răspunderii.

16. CONDITII GENERALE

Nici o modificare la prezentul Regulament nu va avea efecte si nu va fi valabila decât daca este făcută prin înscrisuri purtând denumirea de Acte Adiționale, semnate de/sau in numele parților de reprezentanții legali/convenționali ai acestora.
Toate notificările si comunicările adresate unei parți vor fi considerate valabil efectuate daca sunt efectuate telefonic sau pe adresele de e-mail prevăzute la punctul 1.
Orice modificare a datelor de contact ale unei parți produce efecte juridice doar sub condiții comunicării noii adrese către cealaltă parte. in cazul una dintre parți își schimba datele de contact fara comunicarea acestora către cealaltă parte, comunicările vor fi considerate ca fiind valabil efectuate la datele de contact existente anterior.

17. Siguranță și considerație / Reguli de conduită

Zero toleranță

Noi cei de la melodicart.ro avem zero toleranță pentru un comportament care poate fi interpretat în orice mod ca fiind agresiv, violent, abuziv, discriminatoriu sau similar. În cazul în care apar episoade ale unui astfel de comportament, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că nu se va mai repeta.

Verificarea și certificarea profesorilor

Noi cei de la melodicart.ro, solicităm profesionalism din partea profesorilor noștri. Înainte de începerea colaborării, toți profesorii sunt verificați și evaluați. Aceștia sunt aprobați în funcție de experiența și educația profesională. Melodicart.ro se asigură că toți profesorii colaboratori au cazier fiscal curat și nu au antecedente penale înainte de aprobarea lor pe platformă. Noi cei de la melodicart.ro, facem tot ce putem pentru a ne asigura că toți profesorii asigură predare de cea mai înaltă calitate. În cazul în care un elev este însă nemulțumit de predare, personalul de la birou este dispus să vă ajute. Biroul poate fi contactat atât pe WhatsApp, telefonic, cât și prin e-mail.

Procesarea datelor cu caracter personal

Societatea garantează confidențialitatea tuturor informațiilor dumneavoastră. Aceste date nu există fizic pe serverele care rulează platforma www.melodicart.ro, ele fiind accesibile numai de către personalul autorizat al societății prin rețeaua internă.
Aici poți citi despre cum prelucrăm datele cu caracter personal. Melodicart.ro își rezervă dreptul de a utiliza poze/videoclipuri realizate la lecții, concerte etc. în broșurile, comunicatele de presă, afișele, platforma web și social media ale melodicart.ro. Cu toate acestea, te vom informa în prealabil dacă filmăm și, desigur, va fi întotdeauna posibil să refuzi să fi pozat sau filmat.
Politica privind procesarea datelor cu caracter personal: Colectăm și procesăm următoarele informații atunci când te înregistrezi ca elev:
• Nume și prenume
• Adresa de e-mail
• Numărul de telefon
Când informațiile tale personale sunt colectate cerem întotdeauna mai întâi consimțământul tău. Nicio informație nu este transmisă unor terțe părți și, desigur, ai dreptul să afli ce informații au fost înregistrate despre tine., cf. legii cu privire la datele cu caracter personal. Întrebările legate de acest lucru sunt adresate către melodicart.ro prin e-mail la: mozarteum.school@gmail.com
Înregistrăm doar informațiile personale necesare pentru a putea menține cel mai înalt nivel de servicii posibil. Informațiile personale sunt înregistrate la Asociația Melodic Art și stocate timp de cinci ani, după care informațiile sunt șterse. În plus, colaborăm cu o serie de alte companii care stochează și procesează date. Companiile prelucrează informații numai în numele nostru și nu le pot utiliza în niciun alt scop.
Lucrăm numai cu procesoare de date din UE sau din țări care se asigură că datele tale sunt protejate.
Managerul de date de la melodicart.ro poate fi contactat prin mozarteum.school@gmail.com.
Ai dreptul de a fi informat cu privire la ce informații prelucrăm despre tine. Dacă crezi că informațiile sunt inexacte, ai dreptul să le corectezi. În unele cazuri, avem datoria de a șterge datele tale cu caracter personal dacă soliciți acest lucru. Spre exemplu dacă datele tale nu mai sunt necesare în scopul pentru care urma să le folosim. De asemenea, ne poți contacta dacă crezi că datele tale personale sunt procesate cu încălcarea legii. Ne poți scrie la: mozarteum.school@gmail.com.

18. Dreptul la reclamație

Dacă, în calitate de consumator, dorești să te plângi de achiziția ta, trebuie să ne contactezi telefonic sau pe email. Dacă nu reușești să găsești o soluție, poți trimite o reclamație la ANPC.
Dacă locuiești într-o altă țară a UE decât România, poți depune o plângere pe portalul de reclamații online al Comisiei Europene aici.

19. Politica Cookies

www.melodicart.ro folosește o conexiune securizată
Certificatul SSL (https) instalat pe acest domeniu web, asigură siguranța navigării și reduce riscul la vulnerabilități.

20. Responsabilitate și contact

Melodicart.ro asigură un standard ridicat prin colaborarea sa cu profesori cu experiență, educație, cazier judiciar fără antecedente penale și atestate pentru predare copii. Melodicart.ro își asumă responsabilitatea pentru lecțiile de muzică oferite pe platformă. Dacă un elev este nemulțumit de predare, Melodicart.ro trebuie contactat imediat telefonic sau prin email.

21. Serviciul cu clienții

Ai întrebări? Ești întotdeauna binevenit să ne contactezi prin e-mail: mozarteum.school@gmail.com, pe WhatsApp sau la telefon: 0744 364 553, în timpul orelor de relații cu clienții ale biroului: Luni – Vineri 9:00 – 17:00. Suntem disponibili să te ajutăm.

Sună
× Cum va putem ajuta?